Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

NewsFull title :
Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej / redakcja naukowa Barbara Baranowska, Antonina Doroszewska, Piotr Szynkiewicz
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo AEH ; Sopot : we współpracy z Prometriq Akademią Zarządzania
Publication Year :
2020
Books
Full title :
Uroginekologia : algorytmy postępowania terapeutycznego : praca zbiorowa / pod redakcją Marcina Jóźwika i Pawła Szymanowskiego
Publisher :
Gdynia : Wydawnictwo Echokompendium ; [Kraków] : Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne
Publication Year :
2017
Books
Full title :
Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych / Monika Urbaniak
Publisher :
Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"
Publication Year :
2022
Publication :
Wydanie I, stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 r
Books
Full title :
Choroby przenoszone drogą płciową : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tomasza F. Mroczkowskiego ; [aut. Tomasz Mroczkowski et al.]
Publisher :
Lublin : Wydawnictwo Czelej
Publication Year :
2022
Publication :
Wyd. 4 zaktual., popr. i uzup
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process